İstifadəçi razılaşması

İstifadəçi razilaşması

1. Ümumi müdüalar

1.1. Həmin Razılaşma https://emlakbazari.az Xidmətin İstifadəçiləri tərəfindən istifadə şərtlərini müəyyən edir.

1.2. Həmin İstifadəçi Razılaşmanın məqsədləri üçün aşağıda göstərilən terminlər və təyinlər aşağıdakı mənada tətbiq olunur:

1.2.1. Xidmət — İnternet şəbəkəsində https://emlakbazari.az ünvanında yerləşdirilmiş İnternet-resursu (sayt), müxtəlif əməliyyat sistemləri əsasında sayta əlavələr və başqa xidmətlər, həmçinin proqram təminatıdır, saytın, əlavələrin və başqa xidmətlərin dizaynı (qrafiki tərtibatı), məlumat bazası, xidmətlərin istənilən bölməsi (yarımbölmələri), həmçinin xidmətlərdə İdərə heyyəti və İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş informasiyadır.

1.2.2. İdərə heyyəti — Xidmətin inzibatçılığını Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış və qeydiyyatdan keçmiş “(VÖEN: 1702623802) həyata keçirir. Xidmətə dair bütün mülkiyyət hüquqları müstəsna olaraq Fiziki şəxsə aiddir.

1.2.3. İstifadəçi — razılaşma şərtlərini qəbul etmiş və xidmətlərindən istifadə edən istənilən hüquq səlahiyyəti olan şəxsdir.

1.2.4. Şəxsi kabinet — bu İstifadəçinin mühitinin İstifadəçi tərəfindən müəyyən edilmiş (yerləşdirilmiş) məlumatlar və qurmalar məcmusudur. Hər hansı bir İstifadəçinin yalnız bir Şəxsi kabinetə malik olmaq hüququ var.

1.2.5. Şəxsi hesab — İstifadəçiyə aid olan və yalnız emlakbazari.az saytı çərçivəsində ödənişlər üçün istifadə oluna biləcək vəsaitlərin qalığının uçotu üçün hesab.

1.2.6. İstifadəçinin şəxsi informasiyası — İstifadəçi haqqında məlumatlardır və ya məlumatlar məcmusudur ki, İstifadəçi özü haqqında, İstifadəçinin şəxsi məlumatları, Xidmətdən istifadə prosesində İdərə heyyətiya avtomatik olaraq ötürülən informasiya, o cümlədən IP-ünvan, cookie-dən informasiya, İstifadəçinin brauzeri haqqında və İstifadəçi haqqında başqa informasiyalar daxil olmaqla, qeydiyyat vaxtı sərbəst və ya Xidmətdən istifadə prosesində təqdim edir.

1.2.7. İnformasiya — Xidmətdə İstifadəçi və ya İdərə heyyəti tərəfindən yerləşdirilmiş istənilən informasiyadır.

1.2.8. Spam — alanlar tərəfindən kütləvi, icazə verilməyən və/və ya gözlənməyən reklam, informasiya, təşviqat və ya başqa xarakterli poçt və başqa göndərilmələrdir.

1.2.9. Xidmət paketi — kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan istifadəçilər üçün özəl olaraq yaradılmış, ticari cəhətdən sərfəli olan, özündə əlavə Xidmətləri də birləşdirən xidmətlər/bonuslar/endirimlər/elanlar toplusu. Paketi aldıqda İstifadəçi müəyyən üstünlüklər əldə edir. idmət paketi üçün ödənilmiş məbləğ onun aktivasiyasından sonra geri qaytarılmır.

1.2.10. Endirim — Elanların irəlilədilməsi üçün tətbiq olunan ödənişli Xidmətlərin faktiki qiymətlərinin azaldılması.

1.2.8. Əmlak — bu məhsul, işlər, xidmətlər, maddi-texniki resurslar, mülki və qeyri-mülki hüquqlardır.

1.2.9. Həmin Razılaşmanın Tərəfləri — İdərə heyyəti və İstifadəçidir.

1.3. Həmin İstifadəçi Razılaşmasında istifadə olunan və "Terminlər və təyinlər" bəndində əksini tapmayan istənilən terminlər və anlayışlar, İstifadəçi Razılaşmasının mətnindən yaranan mənaya müvafiq olaraq izah ediləcəkdir. İstifadəçi Razılaşmasında istifadə edilən terminin və ya təyinin izah edilməsi barədə istənilən fikir ayrılıqlarının yaranması halında İdərə heyyəti tərəfindən müəyyən edilən izah etmə tətbiq ediləcəkdir.

1.4. xidmətlərindən və materiallarından istifadə edilmə qüvvədə olan qanunvericiliyin normaları, həmçinin də hazırkı Razılaşma ilə tənzimlənir.

1.5. Hazırkı Razılaşma ictimai ofertadır.

1.6. Xidmətlərindən istifadə edərək, İstifadəçi hazırkı Razılaşmaya qoşulur və onun xidmətlərindən istifadə üzrə təlimatlarına riayət etmək şərtlərini və öhdəliklərini qəbul edir.

1.7. Fiziki şəxs adından Xidmətdən istifadə halında belə fiziki şəxs hazırkı Razılaşmanı və onun şərtlərini qəbul edir.

1.8. İdərə heyyəti istənilən vaxt birtərəfli qaydada hazırkı Razılaşmanın şərtlərini dəyişdirmək hüququna malikdir.

1.9. İstifadəçinin hazırkı Razılaşmanın şərtləri ilə və ya ona daxil edilmiş dəyişikliklərlə razılaşmadığı halda o Xidmətə girişdən imtina etməli, Xidmətin xidmətlərindən istifadə etməsini dayandırmalıdır.

1.10. Bununla İdərə heyyəti İstifadəçilərə Xidmətin xidmətlərindən istifadə etməklə elanların yerləşdirilməsi və axtarışı üzrə xidmətləri təklif edir.

1.11. Ayrı xidmətlərin verilməsi xüsusi qaydalarla və/və ya razılaşmalarla tənzimlənə bilər.

1.12. İstifadəçi o haqda müddəanı qəbul edir ki, Xidmətin bütün materialları və xidmətləri və ya onların istənilən hissəsi reklamla müşayiət oluna bilər. İstifadəçi onunla razıdır ki, İdərə heyyəti hər hansı məsuliyyəti daşımır və belə reklamla əlaqədar hər hansı öhdəlikləri yoxdur.

1.13. Xidmətdə qeydiyyat könüllüdür. Xidmətdə qeydiyyat halında İstifadəçi Xidmətin əlavə xidmətlərinə daxil olur. İdərə heyyəti İstifadəçidən onun qeydiyyat vaxtı göstərdiyi məlumatların təsdiqlənməsini və təsdiqləyici sənədləri istənilən vaxt tələb etmək hüququnu öz ayağında saxlayır.

1.4. İstifadəçi öz parolunu gizli saxlamağı öhdəsinə götürür. İstifadəçi öz elektron ünvanından və paroldan istifadə ilə hərəkətlərə, həmçinin də İstifadəçinin Şəxsi hesabında yerinə yetirilən hərəkətlərə görə məsuliyyət daşıyır. İstifadəçi xidmətlərindən yalnız öz şəxsi elektron ünvandan və paroldan istifadə ilə istifadə etmək hüququna malikdir. Əgər İstifadəçidə onun Şəxsi hesabına icazəsiz daxil olma haqqında şübhələnməyə əsaslar varsa, İstifadəçi öz parolunu sərbəst dəyişməyi öhdəsinə götürür.

1.5. İdərə heyyəti İstifadəçilər tərəfindən qeydiyyat və/və ya avtorizasiya zamanı verilən informasiyanın düzgünlüyünün yoxlanması üçün xüsusi texniki qərarlardan istifadə etməkdə haqlıdır.

1.6. İdərə heyyəti zəmanət verə bilməz ki, İstifadəçi həqiqətən təqdim edildiyi kimidir, Xidmətdə qeydiyyat zamanı İstifadəçi tərəfindən verilmiş informasiya isə doğrudur.

1.7. İstifadəçiyə bunun üçün Xidmətdə mümkün olan bütün alətlərdən istifadə edərək mümkün kontragentlərlə ünsiyyət saxlamağa tövsiyə edilir.

1.8. İdərə heyyəti öz şəxsi mülahizəsi üzrə İstifadəçinin hazırkı Razılaşmanın şərtlərini pozan xidmətlərinə girişi dayandırmaq hüququnu öz ayağında saxlayır.

1.9. İstifadəçi tərəfindən başqa şəxslərin hüquqlarının və ya qüvvədə olan qanunvericiliyin pozması halında, həmçinin başqa səbəblərdən öz istədiyi kimi, Xidmət İstifadəçinin girişini məhdudlaşdırmaq və ya dayandırmaq hüququna malikdir.

1.20. İstifadəçi, hansının ki, xidmətlərə girişi dayandırılmışdır, və ya hansının ki, məlumatları etibarsızdır, İdərə heyyətinın xüsusi icazəsi olmadan təkrar olaraq qeydiyyatdan keçmək hüququna malik deyildir. Belə İstifadəçi həmçinin Xidmətə və onun xidmətlərinə giriş üçün başqa İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarından istifadə etmək hüquqlarına malik deyildir.

2. Xidmətdən istifadə. Elanların yerləşdirilməsi

2.1. Xüsusi formanın doldurandan sonra bütün qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilərə elanları yerləşdirmək hüququnu verilir.

2.2. İstifadəçi qanunvericilik və ya beynəlxalq hüququn normaları pozulması kimi baxıla bilən hərəkətləri, o cümlədən intellektual mülkiyyət, müəlliflər və/və ya yanaşı hüquqlar sahəsində, həmçinin Xidmətin normal işinin pozulmasına gətirib çıxaran və ya gətirib çıxara biləcək istənilən hərəkətləri, təşəbbüs etməməyə razılaşır.

2.3. Əmlaklar barəsində bütün sazişlər İstifadəçilər arasında birbaşa bağlanılır. Xidmət Xidmətin vasitəsi ilə İstifadəçilər tərəfindən həyata keçirilən sazişlərin iştirakçı və/və ya vasitəçisi deyildir. İdərə heyyəti belə sazişlərə nəzarət etmir və onlara görə məsuliyyət daşımır.

2.4. İstifadəçinin Xidmətdəki şərhləri və başqa qeydləri qanunvericiliyin tələbləri və əxlaqın hamı tərəfindən qəbul edilmiş normaları ilə münaqişəyə girməməlidir.

2.5. İstifadəçi o haqda xəbərdarlıq edilmişdir ki, İdərə heyyəti onun tərəfindən xarici resurslara girişə və istifadəyə görə məsuliyyət daşımır, hansılara ki, dair istinadlar Xidmətdə ola bilər. İdərə heyyəti elanların məzmununa, başqa resurslara istinadlar və elanların təsvirində göstərilmiş başqa informasiyaya görə məsuliyyət daşımır.

2.6. İstifadəçi tərəfindən verilmiş elanları, məlumatları və informasiyanı dərc etmək hüququnun İdərə heyyəti tərəfindən alınması məqsədi ilə İstifadəçi İdərə heyyətiya hər yerdə qüvvədə olan, müddətsiz, qaytarılmaz, qeyri-müstəsna istifadə, yayılma, nəşr, yığım, işlənmə, nümayiş, surət çıxarma, təkrarlama hüququnu, məlumatların, təsvirlərin, şəkillərin, video və audio materialların, məlumat bazalarının, nəşrlərin, müəllif hüquqlarının və intellektual mülkiyyət hüquqlarının, həmçinin İstifadəçi tərəfindən bütün məlum olan və ya məlum olmayan informasiya daşıyıcılarında istənilən başqa informasiyanın yenidən hasili hüququnu verir. Yuxarı sadalanmış hüquqlar İdərə heyyətiya pulsuz verilir. İstifadəçi Xidmətin bütün İstifadəçilərinə özünün tərəfindən yerləşdirilmiş informasiyaya girişə hüquq verir. Əlavə olaraq İstifadəçi Xidmətdə onun tərəfindən yerləşdirilmiş materiallara istənilən intellektual mülkiyyət hüquqlarına malikdir.

2.7. İstifadəçi tərəfindən istənilən informasiyanın və məlumatların verilməsi ilə əlaqədar olaraq üçüncü şəxslərin hüquqlarının pozulmasına görə Xidmət məsuliyyət daşımır.

2.8. Xidmətin istifadəçisi Xidmətin təlimatlarına uyğun olaraq elanları yerləşdirməyi və Əmlak və onun satılması şərtləri haqqında etibarlı və tam informasiyanı verməyi öhdəsinə götürür. İstifadəçi elanda göstərilmiş Əmlak haqqında informasiyanı yoxlamalı və, səhv və ya natamam məlumatlar aşkar edildikdə, elandakı lazımlı məlumatları düzəltməli və ya tamamlamalıdır.

2.9. Əmlak ilə elanı yerləşdirərək, İstifadəçi təsdiq edir ki, o elanda göstərilmiş hərəkətlərin belə Mal barəsində həyata keçirmək hüququna malikdir.

2.10. İstifadəçi təsdiq edir ki, Xidmətdə elanlarda informasiyanın və məlumatların yerləşdirilməsinə, bütün lazımlı hüquqlara, lisenziyalara, icazələrə malikdir, bütün patentlər, ticarət markaları, ticarət sirləri, intellektual mülkiyyət hüquqları daxil olmaqla, və ya uyğun olan yazılı razılığa, lisenziyaya və ya üçüncü şəxslərin onların adlarından, təsvirlərdən və ya başqa obyektlərdən istifadə üçün icazəsinə malikdir.

2.11. Xidmət İstifadəçidən yerləşdirilmiş Əmlak haqqında əlavə məlumatı və/və ya İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatları təsdiqləyən sənədləşməni tələb etmək hüququna malikdir. Xidmət belə sənədləşmənin və ya informasiyanın verilməsinə qədər nəşri saxlamaq hüququna malikdir.

2.12. İstifadəçi Xidmətdə ona istənilən aid olan Əmlakları, bu şərt ilə ki, bunun üçün xüsusi icazələr tələb olunmur, həmçinin istifadənin qüvvədə olan qaydalarına riayət etmə şərti ilə, satmaq hüququna malikdir.

2.13. Xidmətlərin yüksək keyfiyyətini dəstəkləmək üçün, Xidmət Xidmətdə İstifadəçinin aktiv elanlarının miqdarını məhdudlaşdırmaq, həmçinin Xidmətdə İstifadəçinin hərəkətlərini məhdudlaşdırmaq hüququnu öz ayağında saxlayır.

2.14 Elanda Əmlakın İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş təsviri bu Əmlakın satışı şərtlərini təşkil edir.

2.15. Xidmətin elanda göstərilmiş göstərilməsi şərtləri və ya satış şərtləri və Əmlakın təsviri, həmçinin elanın başqa şərtləri, həm elanın yerləşdirilməsi vaxtı, həm də gələcəkdə qüvvədə olan qanunvericiliyə və hazırkı Razılaşmaya zidd olmamalıdır. Əgər elanın hər hansı şərti belə olur və ya etiraf edilir, hansı ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə və ya hazırkı Razılaşmaya dəyişikliklərin daxil etməsi nəticəsində qanunvericiliyə və/və ya hazırkı Razılaşmaya uyğun deyil, belə şərtlər və ya belə elan İstifadəçi tərəfindən elə tamamlanmalı və ya dəyişdirilməlidir ki, istənilən uyğunsuzluqlar aradan qaldırılsın. Uyğun olan dəyişikliklərin daxil etməsinin qeyri-mümkünlüyü halında belə elan İstifadəçi tərəfindən silinməlidir. Hazırkı bənddə göstərilmiş hadisələrin yaranması vaxtı İdərə heyyəti belə elanların redaktəsi və ya silinməsi üzrə hərəkətləri İstifadəçinin ilkin xəbərdarlığı olmadan həyata keçirmək hüququnu öz ayağında saxlayır.

2.16. Xidmətdə o elanlar qadağan edilmişdir ki, nəşri qüvvədə olan qanunvericiliyi pozur, əxlaqın hamı tərəfindən qəbul edilmiş normalarına ziddir, təhqiredicidir və ya yersizdir, həmçinin də üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozur. İstifadəçi əmin olmalıdır ki, təklif qüvvədə olan qanunvericilik və hazırkı Razılaşmanın şərtlərini pozmur.

2.17. Pullu xidmətlərdən istifadə zəmanət vermir ki, elan hazırkı Razılaşmanın pozulması zamanı İdərə heyyəti tərəfindən bloklanmayacaqdır. Elanların yerləşdirilməsi qaydalarının pozulması halında ödənmiş xidmətlərə görə pul vasitələri qaytarılmır.

2.18. Elanda özündə satış, istifadə haqqında təklifləri və ya mallar və xidmətlər haqqında başqa informasiyanı saxlayan internet-saytların səhifələrinə istinadları qoymaq qadağandır.

2.19. İstifadəçi verilən xidmətləri dəstəkləməməyi və haqqında informasiyanı yaymamağı öhdəsinə götürür:

2.19.1 başqa ticarət meydançaları, internet-hərracları və/və ya internet mağazaları tərəfindən;

2.19.2. Xidmətdə həmin və ya daha az ödənişlə təqdim edilmiş malları və xidmətləri təklif edən başqa xidmətlər tərəfindən;

2.19.3 Xidmətdə satışa qadağan edilmiş malları və xidmətləri təklif edən başqa xidmətlər tərəfindən.

2.20. İstifadəçi İdərə heyyətinın yazı icazəsi olmadan Xidmətə girişin alınması üçün avtomatik proqramlardan istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. Elanları yerləşdirməyə icazə verən kompüter proqramlarından istifadə elanların yerləşdirilməsinin adi sırasını keçərək, İdərə heyyətinın yazılı icazəsi olmadığı halda, qadağandır.

2.21. Bundan başqa, İstifadəçi öhdəsinə götürür:

2.21.1. Xidmətin infrastrukturunu böyük yüklənməyə gətirib çıxara bilən heç bir hərəkətə təşəbbüs etməməyi;

2.21.2. İdərə heyyətinın ilkin yazılı icazəsi olmadan Xidmətdə olanı istənilən informasiyanı köçürməməyi, təkrar etməməyi, dəyişdirməməyi, yaymamağı və ictimaiyyətə təqdim etməməyi;

2.21.3. Xidmətə girişə mane olmaq və ya məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə Xidmətin işinə mane olmamağı, həmçinin avtomatik sistemlərin və ya proseslərin hərəkətinə mane olmamağı;

2.22.2. İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatlar və onun Xidmətdə hərəkətləri olmamalıdır:

2.22.1. yanlışlıq, qeyri-dəqiqlik və ya aldatma;

2.22.2. dələduzluğa, aldatmağa və ya etimaddan sui-istifadəyə imkan yaratma;

2.22.3. oğurluq və ya saxta əşyalarla sazişlərin bağlanmasına aparma;

2.22.4. üçüncü şəxsin mülkiyyətini pozmaq və ya onun ticarət sirrinə və ya onun şəxsi həyatına toxunulmazlıq hüququna qəsd etmə;

2.22.5. özündə kiminsə şərəfini, ləyaqətini və ya işgüzar reputasiyasını təhqir edən məlumatları saxlama;

2.22.6 özündə kimə qaşı olursa olsun böhtan və ya təhdidləri saxlama;

2.22.7. cinayətin törədilməsinə çağırma, həmçinin millətlərarası düşmənçiliyi qızışdırma;

2.22.8. imkan yaratmaq, dəstəkləmək və ya terror və ekstremist fəaliyyətə çağırmaq;

2.22.9. ədəbsizlik, və ya pornoqrafiya xarakterini daşımaq;

2.22.10. özündə kompüter viruslarını saxlamaq, həmçinin də başqa kompüter proqramları, xüsusi halda, ziyanın çəkilməsinə, səlahiyyətsiz müdaxiləyə, gizli ələ keçirməyə və ya istənilən sistemin məlumatlarının və ya sistemin özünün, və ya onun hissəsinin, və ya şəxsi informasiyanın və ya başqa məlumatların (Xidmətin məlumatları daxil olmaqla) mənimsənməsinə yönəldilmiş;

2.22.11. özündə reklam xarakterli materialları saxlamaq;

2.22.12. üçüncü şəxslərin intellektual hüquqlarını, vətəndaşın təsvirinə hüququnu və üçüncü şəxslərin başqa hüquqlarını pozmaq;

2.22.13. qüvvədə olan qanunvericiliyi başqa üsulla pozmaq.

2.22.3. İstifadəçiyə Xidmətdə elanları yerləşdirməyə, Xidmətdə xidmətlərdən istifadə etməklə sazişləri bağlamaq və ya icra etməyə qadağan edilir ki, Xidmət və/və ya İstifadəçisi tərəfindən qüvvədə olan qanunvericiliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər.

2.22.4. İdərə heyyəti Xidmətdə barəsində elan yerləşdirilmiş Əmlakı, belə Əmlak barəsində elan verilməsi zamanı İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş fərqlənən üsulla, reklam etmək hüququna malikdir.

2.22.5. İdərə heyyəti istənilən elanın Xidmətdən asılı və ya müstəqil səbəblərdən nümayiş müddətlərinin yerini dəyişdirmək, dayandırmaq, bitirmək və ya uzatmaq hüququna malikdir.

2.22.6. İdərə heyyəti istənilən vaxt istənilən elanın nümayişini, hazırkı Razılaşmada söylənmiş qaydaları pozan səbəblərdən, həmçinin də başqa İstifadəçilərin hüquqlarını pozan və ya qüvvədə olan qanunvericiliyi pozan səbəblərdən, həmçinin başqa səbəblərdən, dayandırmaq hüququna malikdir.

2.22.7. İdərə heyyəti elanları redaktə etmək, onları başqa rubrikalara keçirmək, həmçinin İstifadəçilərin elanları ilə istənilən başqa hərəkətləri etmək hüququna malikdir.

2.22.8. İdərə heyyəti elanların yerləşdirilməsindən (nəşrindən) imtina etmək hüququna malikdir.

2.22.9. Elanın rəsmiləşdirilməsinə dair tələblərlə (Xidmətdə elanların yerləşdirilməsi qaydaları ilə) bu keçidə daxil olaraq tanış ola bilərsiniz.

2.30 İstifadəçi qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən elanların məzmununa görə tam və xüsusi məsuliyyəti daşıyır.

3. Pullu xidmətlər

3.1. İstifadəçilər Xidmətdə pullu xidmətlərdən istifadə edə bilərlər.

3.2. Pullu xidmətlərin növləri:

3.2.1. Axtarışda irəli çək

3.2.2. VIP et

3.2.3. Premium et

3.2.4. Ödənişli elan

3.3. Xidmətlərə qiymətlər, həmçinin pullu xidmətlərin sifariş qaydası Xidmətin müvafiq səhifələrində göstərilmişdir.

3.4. Xidmətin xidmətlərini ödəmiş Xidmət İstifadəçisi vasitələrin qaytarılması xahişi ilə İdərə heyyətiya müraciət etmək hüququna malikdir. Pul vasitələrinin qaytarılmasında qaytarılma və ya imtina haqqında qərar birtərəfli qayda ilə İdərə heyyəti tərəfindən qəbul edilir.

3.5. İdərə heyyəti pul vasitələrinin İstifadəçiyə qaytarılmasında imtina etməkdə bu hallarda haqlıdır, əgər:

3.5.1. İstifadəçi hazırkı Razılaşmanın şərtlərini müntəzəm pozur.

3.5.2. Əgər xidmət aktivləşdirilmişdir, həmçinin hallarda, əgər elan moderasiyadan sonra silinmişdir.

3.5.3. İstifadəçi qadağan edilmiş mallar, xidmətlər və təkliflər haqqında elanı yerləşdirmişdir.

3.5.4. Ödəmə sistemində hər hansı nasazlıqların yaranması halında. Xidmət İstifadəçilərin vasitəsilə Xidmət xidmətlərini ödəyən ödəmə sistemlərinin işinə görə məsuliyyət daşımır. Pul vasitələrinin bu halda qaytarılması haqqında məsələ fərdi qaydada həll edilir.

3.5.5. Digər hallarda İdərə heyyətinın qərarı üzrə.

3.6. Pul vəsaitlərin qaytarılma qaydası İdərə heyyəti və İstifadəçi arasında hər konkret hal üçün müəyyən edilir.

4. Bonuslar

4.1. Bonuslar — emlakbazari.az-dakı Şəxsi hesabda yer alan və yalnız sayt çərçivəsində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər. Bonusların onların pul ekvivalentinə dəyişdirilməsi/əvəzlənməsi və ya üçüncü şəxslərə ötürülməsi mümkün deyil. Ödənişli xidmətlərin satın alınması zamanı AZN olaraq hesablanır. Bonusların aktivlik müddəti onların növündən asılıdır (paket çərçivəsində bonuslar, hədiyyə bonuslar). Bonusların miqdarı Şəxsi kabinetdə, Biznes bölməsində əks olunur.

4.2. Paket çərçivəsində bonuslar — invoys ödəndikdən sonra Paketin balansına köçürülürlər. Bonusların aktivlik müddəti paketin aktivlik müddətinə bərabərdir.

4.3. Hədiyyə bonuslar — İdərə heyyətinın təşəbbüsü ilə Bonus balansına köçürülürlər. Aktivlik müddətini İdərə heyyəti təyin edir.

4.4. Əsas balans — emlakbazari.az-dakı Şəxsi hesabda yer alan və İstifadəçi tərəfindən mümkün üsullardan biri (bank kartı) vasitəsilə artırıla bilən vəsaitlər.

4.5. Şəxsi hesabdan silinmə ardıcıllığı:

- Bonuslar olduğu təqdirdə xidmətlər üzrə ödənişlər ilk növbədə Şəxsi hesabdakı Bonus balansından, bu balanslar bitdikdə isə Əsas balansdakı pul vəsaitlərindən həyata keçirilir. - İstifadəçinin Şəxsi hesabında Bonus balansı və Paket balansı olduğu təqdirdə xidmətlər üzrə ödənişlər ilk növbədə Şəxsi hesabdakı Paket balansından, daha sonra isə Bonus balansından həyata keçirilir. Aktivlik müddəti başa çatdıqda və ya başqa səbəblərdən silinən, eləcə də qismən istifadə olunmuş bonuslara görə kompensasiya nəzərdə tutulmayıb. İstifadəçi Saytdan istifadə etməkdən imtina etdikdə, İstifadəçinin və/və ya Sayt İdərə heyyətisının təşəbbüsü ilə hər hansısa Xidmətdən imtina/ləğv hallarında daha öncə İstifadəçiyə təqdim olunmuş bütün Bonuslar Şəxsi hesabdan həmişəlik silinir və bərpa olunmur.

5. Kommunikasiya

5.1. İdərə heyyəti İstifadəçilərə onların tərəfindən göstərilmiş elektron poçt ünvanlarına və ya telefon nömrələrinə elektron məktubları və/və ya qısa xəbərləri (SMS mesajları) göndərmək hüququna malikdir. Xidmətin mesajları Xidmətdə dərc edilə bilər.

5.2. Əlavə olaraq İstifadəçi anlayır, qəbul edir və razılaşır ki, belə məktublarla və mesajlarla, lakin, məhdudlaşdırılmadan: başqa İstifadəçilərdən sazişin bağlanması üzrə təkliflər, təkliflər və başqa informasiya və/və ya reklam xarakterli mesajlar və başqa mesajlar ola bilər. İstifadəçi anlayır, qəbul edir və razılaşır ki, belə mesajlar və/və ya onların ayrı hissələri reklam xarakterinə malik ola bilər, həmçinin də özündə reklam, informasiya və başqa elanları saxlaya bilər.

5.3. Xidmətdə dərc edilmiş mesajlar onların dərc edildiyi anından İstifadəçiyə çatdırılmış hesab edilir.

5.4. İdərə heyyəti başqa İstifadəçilər tərəfindən istifadəyə və/və ya Xidmətdə mesajların forma üzrə yerləşdirilmiş avtomatlaşdırılmış sistemlərlə (robotlarla) göndərilməsinə görə məsuliyyət daşımır.

5.5. İdərə heyyəti başqa İstifadəçilər və/və ya robotları tərəfindən Xidmətin səhifələrində İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilmiş telefon nömrələrindən və elektron ünvanlarından istifadəyə görə məsuliyyət daşımır.

5.6. İstifadəçi təsdiqləyir ki, İdərə heyyəti İstifadəçilərə məktub və mesajları göndərmək məqsədləri üçün elektron poçt ünvanlarını və telefon nömrələrini üçüncü şəxslərə vermək hüququna malikdir.

5.7 İstifadəçinin İdərə heyyəti və ya Xidmətin moderatorları ilə yazışması ünvanı Xidmətdə göstərilən elektron poçt qutusunun köməyi ilə həyata keçirilir.

5.8. İstifadəçiyə Xidmətdə moderatorların və İdərə heyyətinın hərəkətləri haqqında şərhlər, müzakirələr və başqa yazıları qoymaq qadağandır.

5.9. İstifadəçi müvafiq sorğunu göndərib öz telefon nömrəsinə və ya elektron ünvana mesajların alınmasından istənilən vaxt imtina edə bilər.

6. Proqram təminatı

6.1 İdərə heyyəti saytın yerləşdirildiyi domen adının, saytın özünün, mobil əlavələrin, həmçinin bütün Xidmət və Xidmətin bütün proqram təminatının xüsusi sahibkarıdır.

6.2. Proqram təminatının yükləməsi zamanı İdərə heyyəti İstifadəçiyə proqram təminatından istifadə üçün, onun üçüncü şəxslərə verilməsi hüququ olmadan, şəxsi pulsuz adi lisenziyanı verir.

6.3. Xidmətin funksiyalarına əsasən belə lisenziya istisna olaraq İstifadəçiyə Xidmətin xidmətlərindən istifadə imkanının verilməsi və onlardan xeyirlərin alınması üçü n nəzərdə tutulmuşdur.

6.4. (Xidmətin) İdərə heyyətinın (o cümlədən proqram təminatının) intellektual mülkiyyəti obyektlərinin surətini çıxarılması, dəyişdirilməsi, paylaşması, satılması (realizasiya edilməsi), mübadilə edilməsi və ya tamamilə və ya hər hansı hissəsinin icarəyə verilməsi, həmçinin də İdərə heyyətinın yazılı icazəsi olmadan proqram təminatının mənbə kodunun "sındırılması" və ya alınmasına cəhd edilməsi qadağan edilir.

7. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

7.1. Xidmətdə İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş Bütün informasiya (o cümlədən şəxsi məlumatlar), İstifadəçi tərəfindən onun Əmlakın satılması (realizasiyası) üçün yerləşdirilir.

7.2. İstifadəçi özü haqqında bu və ya digər informasiyanı ancaq öz maraqlarında, o cümlədən İstifadəçi ilə əlaqənin qurulmasının sadələşdirilməsi və/və ya İstifadəçinin eyniləşdirməsi üçün yerləşdirir.

7.3. Özü haqqında informasiyanı yerləşdirərək, İstifadəçi anlayır və onunla razılaşır ki, belə informasiya Xidmətdə açıq girişdə yerləşdirilir, yəni tanış olma üçün istənilən müştəriyə və ya Xidmətin İstifadəçilərinə mümkündür.

7.4. İstifadəçi informasiyanın belə yerləşdirilməsi ilə bağlı bütün riskləri anlayır və özünə qəbul edir, o cümlədən, daxil etməklə, amma məhdudlaşdırılmadan: spam - mesajların göndərilməsi üçün siyahılara elektron poçt ünvanının düşməsi riski, elektron poçt ünvanının müxtəlif növ dələduzlara düşməsi riski, telefon nömrəsinin SMS-spamerlərə və/və ya SMS-dələduzlara düşməsi riski və informasiyanın belə yerləşdirməsindən irəli gələn başqa risklər.

7.5. Xidmət Əmlak barəsində sazişlərin təşkilatçısı, vasitəçisi, alıcısı və ya satıcısı deyildir.

7.6. Xidmət Xidmətin İstifadəçiləri tərəfindən sazişlərin bağlanmasına və icrasına (həyata keçirilməsinə), sazişlərin bağlanması nəticəsində vurulmuş ziyana, itmiş xeyirlərə, gəlirlərə, maliyyə zərərlərinə və ya vasitəli, faktiki, kənar və ya cərimə zərərlərinə, həmçinin hər hansı şəxsin qanunsuz əməlləri nəticəsində, görə məsuliyyət daşımır.

7.7. Xidmətin xidmətlərindən istifadə edib, İstifadəçi onunla öz razılığını təsdiqləyir ki, o Xidmətdən məsuliyyəti öz üzərinə götürərək istifadə edir, Xidmətdə yerləşdirilmiş elanların istifadəsi ilə bağlı bütün riskləri daşıyır.

7.8. Xidmət İstifadəçilərə realizasiyası (satışı) və/və ya əldə edilməsi qanunla, hazırkı Razılaşma ilə və Xidmətdən istifadənin başqa qaydaları ilə icazə verilmiş Əmlaklar barəsində elanları yerləşdirmək imkanı verən alətdir.

7.9. Xidmət İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş elanları həmişə yoxlamır, nəticədə, keyfiyyət, təhlükəsizlik, qanunilik və əmlakın onun təsvirinə uyğunluğu, həmçinin də satıcının əmlakı satmaq və alıcısının əldə etmək imkanı Xidmətin kontrolundan kənardadır.

7.10. Xidmət İstifadəçilər tərəfindən elanlarda yerləşdirilən informasiyanın etibarlılığına nəzarət edə bilmir.

7.11. Xidmət, onun İdərə heyyətisı, rəhbərlik və əməkdaşlar, Xidmətdə yerləşdirilmiş elanların məzmununa, həmçinin onların etibarlılığına görə heç bir məsuliyyət daşımırlar.

7.12. İdərə heyyəti, onun rəhbərliyi və əməkdaşlar, istənilən xəbərlərin (o cümlədən, İstifadəçilər tərəfindən poçt qutusuna və/və ya mobil telefona alınan), məzmununa görə, həmçinin də İstifadəçilərin əlaqə məlumatlarının başqa istifadəsinə görə, heç bir məsuliyyət daşımırlar.

7.13. İstifadəçi anlayır ki, Xidmətdə elanın yerləşdirilməsi faktı onun zəmanəti deyil ki, hər hansı Malın təklifi, satılması və/və ya əldə edilməsi həqiqidir və qanunidir. Sazişin həyata keçirilməsi haqqında qərarı İstifadəçi sərbəst olaraq qəbul edir.

7.14. Qanunvericiliklə icazə verilmiş dərəcədə, Xidmətin istənilən iddialar üzrə ümumi məsuliyyəti İstifadəçi tərəfindən Xidmətin xidmətlərindən istifadəsinə görə və ya (Xidmətin mülahizəsinə görə) bu xidmətlərin İstifadəçiyə təkrar verilməsi ilə ödənmiş məbləğ ilə məhdudlaşdırılır.

7.15. İstifadəçi razılaşır ki, İstifadəçinin və başqa İstifadəçilərin və/və ya Xidmətin müştəriləri arasındakı bütün mübahisələr (o cümlədən sazişlərin həyata keçirilməsi nəticəsində) İstifadəçi İdərə heyyətinı cəlb etmədən sərbəst həll edir.

7.16. İdərə heyyəti Xidmətin xidmətlərinə üçüncü şəxslərin İdərə heyyətinın razılığı (icazəsi) və/və ya məlumatı olmadan həyata keçirilmiş istənilən girişinə və/və ya İstifadəçilər haqqında istənilən informasiyaya görə (o cümlədən şəxsi məlumatlar), məsuliyyət daşımır.

7.17. İstifadəçi onunla razıdır ki, İdərə heyyəti İstifadəçi qarşısında Xidmətin istənilən məzmunu ilə bağlı və/və ya İstifadəçi tərəfindən həyata keçirilmiş sazişlər nəticəsində istənilən mümkün və ya yaranmış itkilərlə və ya zərərlərlə əlaqədar, müəllif hüquqlarının qeydiyyatı ilə və belə qeydiyyat haqqında məlumatlarla, Xidmətdə mümkün olan mallarla və ya xidmətlərlə və ya İstifadəçinin Xidmətdə yerləşdirilmiş informasiyadan istifadə edərək daxil olduğu başqa əlaqələri ilə, məsuliyyət daşımır və birbaşa və ya dolayı öhdəliklərə malik deyildir.

7.18. İdərə heyyəti Xidmətə ötürülə bilən və ya Xidmət vasitəsilə üçüncü şəxslər tərəfindən çatdırıla bilən istənilən proqram nasazlıqları, sınıqlar və başqa texniki və proqram nasazlıqlarına görə, həmçinin səhvlərə, proqram viruslarına, və s. görə məsuliyyət daşımır.

7.19. İstifadəçi yalnız qüvvədə olan qanunvericiliyə və hazırkı Razılaşmaya uyğun olaraq hərəkət etməyi, həmçinin qanunvericiliyə uyğun olaraq Xidmətdə və Xidmətin xidmətlərindən istifadə vaxtı şəxsi hərəkətlərinə və fəaliyyətsizliyinə görə tam məsuliyyət daşımağı öhdəsinə götürür.

7.20. Xidmətin İstifadəçisinin başqa İstifadəçisi tərəfindən hüquqlarının pozulduğu halda (intellektual mülkiyyət obyektinin qanunsuz istifadəsi və sair), İstifadəçi, kimin ki hüquqlar pozulmuşdur, müvafiq şikayət ilə İdərə heyyətiya və ya moderatorlara müraciət edə bilər. İdərə heyyəti şikayətə baxmağı və, onun əsaslı olduğu halda, İstifadəçinin hüquqlarının pozulmasının dayandırılması tədbirlər görməyi öhdəsinə götürür.

8. İstifadə qaydalarının hərəkət müddəti

8.1. Hazırkı razılaşma İstifadəçi tərəfindən Xidmətin xidmətlərindən istifadəsinin başlanğıcı anından qüvvəyə minir, Xidmətdə İstifadəçinin qeydiyyatı və ya elanın yerləşdirilməsi faktından asılı olmayaraq, və müddətsiz qüvvədədir.

8.2 İstifadəçi istənilən vaxt özünün Xidmətin xidmətlərindən istifadə hüququnu dayandırmaq hüququna malikdir. Bundan sonra İstifadəçi yeni Elanları yerləşdirmək hüququna malik deyildir.

8.3 Xidmət şəxsi mülahizə üzrə İstifadəçinin girişini dayandırmaq hüququna malikdir. Xidmətlərə girişi dayandırılan və ya məlumatları həqiqi olmayan İstifadəçi İdərə heyyətinın xüsusi icazəsi olmadan təkrar qeydiyyatdan keçmək hüquqlarına malik deyil, həmçinin belə İstifadəçi Xidmətə giriş üçün başqa İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarından istifadə etmək hüquqlarına malik deyildir.

9. Digər şərtlər

9.1 Mübahisələrin yarandığı halda hazırkı Razılaşmanın tərəfləri onları danışıqlar yolu ilə həll etməyi öhdəsinə götürürlər. Hazırkı Razılaşmanın və Xidmət xidmətlərinin verilməsinin icrası zamanı yaranan mübahisələr qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq həll edilməlidir.

9.2 Bütün mübahisələrə dair Azərbaycanın qanunvericiliyi tətbiq edilir.

9.3 Xidmət birtərəfli qaydada və İstifadəçilərə bildirmədən hazırkı Razılaşmanı dəyişdirmək hüququna malikdir. Razılaşmanın yeni redaksiyası Xidmətdə dərc edilməsi tarixindən qüvvəyə minir.

9.4 Razılaşmada heç nə İstifadəçi və İdərə heyyəti arasında agent münasibətlərinin, Yoldaşlığın münasibətlərinin, birgə fəaliyyət üzrə münasibətlər, şəxsi işəgötürmənin münasibətlərinin, və ya Razılaşma ilə birbaşa nəzərdə tutulmamış hər hansı bir başqa münasibətlərin müəyyən edilməsi kimi anlaşıla və izah edilə bilməz.

9.5 Məhkəmə tərəfindən Razılaşmanın hər hansı müddəasının etibarsız və ya məcburi icraya aid olmayan kimi tanınması Razılaşmanın başqa müddəalarının etibarsız olması ilə nəticələnmir.

9.6 Razılaşmanın müddəalarının İstifadəçilərindən hər hansı biri tərəfindən pozulması halında İdərə heyyəti tərəfindən fəaliyyətsizlik daha sonra İdərə heyyətinı öz maraqlarının və hüquqlarının müdafiəsinə uyğun olan hərəkətləri təşəbbüs etmək hüququndan məhrum etmir.

9.7 Hazırkı Razılaşma ilə nəzərdə tutulmamış bütün başqa şərtlər və şəraitlər, ayrı fərdi qaydada tənzimlənir.

İstifadəçi təsdiqləyir ki, hazırkı Razılaşmanın bütün bəndləri ilə tanış edilmişdir və onları sözsüz tam həcmdə qəbul edir.