Tez-tez verilən suallar

Elanın ön şəkilini necə dəyişə bilərəm?
Elan yerləşdirən və ya redaktə zamanı şəkili sürüştürub ilk sraya əlavə etmək lazımdır
İpatekaya yararlı ev nə deməkdir?
Evin kupçası (çıxarış) movcuddur və tikiliş ili 1970 cil ildən sonra olmalıdır. 1 çi və axırıncı mərtəbələr ipatekaya düşmür
Əmlak vergisi nədir?
Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi mülkiyyətində tikililər və ya onların hissələri (bundan sonra bina adlandırılacaq) olan rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər, yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq su və hava nəqliyyatı (o cümlədən mühərriki olmayan) vasitələri olan rezident fiziki şəxslər əmlak vergisinin ödəyiciləridir.